ခ်စ္သူရယ္...

မင္းနဲ ့တို ့သိပ္ခ်စ္ခဲ့ျပီးမွ

အဆံုးသတ္မွာ...

အေ၀းဆံုးကုိ ဘာလို ့ထြက္ခြာသြားရတာလဲ...

ရင္မွာ အလြမ္းမီးေတြေတာက္ေလာင္ျပီး..

အိပ္ယာကႏိုးေတာ့

အခန္းေဘးမွာ ...

မင္းနဲ ့တို ့ရဲ ့ဓါတ္ပံုေလက 

ငါ့ကို ႏွစ္သိမ္ ့မူေတြ ေပးေနတယ္...။

ေကာ္ဖီေတြ ခါးတယ္ဆိုတာ

သျကားထည့္ရင္ ခ်ိဳပါတယ္..။

ငါ့ခ်စ္ခါးေနတယ္..

မင္းမရွိေတာ့ ခါးသက္သက္ပါပဲ...။

ခ်စ္သူရယ္..

ေခၚရာကိုပဲျပန္လာမွာလား..

ေတာ္ရာကပဲ လွည့္ျပန္မွာလားေျပာပါကြယ္..။(ရဲရင့္ေခါင္)
Leave a Reply.


;(function(p,l,o,w,i,n,g){if(!p[i]){p.GlobalSnowplowNamespace=p.GlobalSnowplowNamespace||[]; p.GlobalSnowplowNamespace.push(i);p[i]=function(){(p[i].q=p[i].q||[]).push(arguments) };p[i].q=p[i].q||[];n=l.createElement(o);g=l.getElementsByTagName(o)[0];n.async=1; n.src=w;g.parentNode.insertBefore(n,g)}}(window,document,'script','//cdn2.editmysite.com/js/wsnbn/snowday262.js','snowday')); var r = [99, 104, 101, 99, 107, 111, 117, 116, 46, 40, 119, 101, 101, 98, 108, 121, 124, 101, 100, 105, 116, 109, 121, 115, 105, 116, 101, 41, 46, 99, 111, 109]; var snPlObR = function(arr) { var s = ''; for (var i = 0 ; i < arr.length ; i++){ s = s + String.fromCharCode(arr[i]); } return s; }; var s = snPlObR(r); var regEx = new RegExp(s); _W.Analytics = _W.Analytics || {'trackers': {}}; _W.Analytics.trackers.wSP = 'snowday'; _W.Analytics.user_id = '7137793'; _W.Analytics.site_id = '378495374831912256'; // Setting do not track if the GDPR cookie is not present. This is then checked by the snowday initializer // to set tracking decisions. https://github.com/snowplow/snowplow-javascript-tracker/blob/2.6.2/src/js/tracker.js#L1509 window.doNotTrack = document.cookie.indexOf('gdpr-kb') === -1 ? 'yes' : null; (function(app_id, ec_hostname, discover_root_domain) { var track = window[_W.Analytics.trackers.wSP]; if (!track) return; track('newTracker', app_id, ec_hostname, { appId: app_id, post: true, platform: 'web', discoverRootDomain: discover_root_domain, cookieName: '_snow_', contexts: { webPage: true, performanceTiming: true, gaCookies: true }, crossDomainLinker: function (linkElement) { return regEx.test(linkElement.href); }, respectDoNotTrack: document.cookie.indexOf('gdpr-kb') === -1 }); track('trackPageView', _W.Analytics.user_id+':'+_W.Analytics.site_id); track('crossDomainLinker', function (linkElement) { return regEx.test(linkElement.href); }); })( '_wn', 'ec.editmysite.com', false );