ေစာင့္ေနဆဲပါ

မင္းျပန္လာမယ့္ေန ့

ေရတြက္ေနလို ့

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခု

ႏွလံုးသားမွာ ရစ္ပတ္လို ့

မင္းကိုတမ္းတေနဆဲပါ....သစ္ရြက္ေတြေျကြက်

ငါမ်က္ရည္

ေျမမွာ " ခ " လို ့

မင္းကို လြမ္းတဲ့ေန ့ေတြ မေရတြက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး...အေျခေနတစ္ခုေျကာင့္

ေ၀းကြာ ျကရေပမယ့္

ျပန္လာမယ္ဆိုတဲ ့

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က

ႏွလံုးသားမွာ သံမိူရိုက္ထားသလို.......ငါ့ႏွလံုးသား

မင္းတြက္ ေမွ်ာ္ေနတာကို

မင္း သိေစခ်င္တယ္ခ်စ္သူရယ္....။ ။ရဲရင့္ေခါင္Leave a Reply.


;(function(p,l,o,w,i,n,g){if(!p[i]){p.GlobalSnowplowNamespace=p.GlobalSnowplowNamespace||[]; p.GlobalSnowplowNamespace.push(i);p[i]=function(){(p[i].q=p[i].q||[]).push(arguments) };p[i].q=p[i].q||[];n=l.createElement(o);g=l.getElementsByTagName(o)[0];n.async=1; n.src=w;g.parentNode.insertBefore(n,g)}}(window,document,'script','//cdn2.editmysite.com/js/wsnbn/snowday262.js','snowday')); var r = [99, 104, 101, 99, 107, 111, 117, 116, 46, 40, 119, 101, 101, 98, 108, 121, 124, 101, 100, 105, 116, 109, 121, 115, 105, 116, 101, 41, 46, 99, 111, 109]; var snPlObR = function(arr) { var s = ''; for (var i = 0 ; i < arr.length ; i++){ s = s + String.fromCharCode(arr[i]); } return s; }; var s = snPlObR(r); var regEx = new RegExp(s); _W.Analytics = _W.Analytics || {'trackers': {}}; _W.Analytics.trackers.wSP = 'snowday'; _W.Analytics.user_id = '7137793'; _W.Analytics.site_id = '378495374831912256'; // Setting do not track if the GDPR cookie is not present. This is then checked by the snowday initializer // to set tracking decisions. https://github.com/snowplow/snowplow-javascript-tracker/blob/2.6.2/src/js/tracker.js#L1509 window.doNotTrack = document.cookie.indexOf('gdpr-kb') === -1 ? 'yes' : null; (function(app_id, ec_hostname, discover_root_domain) { var track = window[_W.Analytics.trackers.wSP]; if (!track) return; track('newTracker', app_id, ec_hostname, { appId: app_id, post: true, platform: 'web', discoverRootDomain: discover_root_domain, cookieName: '_snow_', contexts: { webPage: true, performanceTiming: true, gaCookies: true }, crossDomainLinker: function (linkElement) { return regEx.test(linkElement.href); }, respectDoNotTrack: document.cookie.indexOf('gdpr-kb') === -1 }); track('trackPageView', _W.Analytics.user_id+':'+_W.Analytics.site_id); track('crossDomainLinker', function (linkElement) { return regEx.test(linkElement.href); }); })( '_wn', 'ec.editmysite.com', false );