ေျပာခြင့္ ဆိုခြင့္မရွိ

ျမင္ေနရင္ပဲေက်နပ္ေနရတဲ့

ဘ၀ပါ....

အခ်စ္ဆိုတာကို

လ်ိဳ ့၀ွက္စြာ အဓိပယ္ဖြင့္မယ္ဆိုရင္..

ငါခ်စ္တာက မင္းအတြက္ တစ္ဖတ္သတ္ခ်စ္သူပါ...

ငါ့ဘ၀ကတကယ္ခေရပန္းတစ္ခုလို

ေျကြပန္းေပမို ့

အေျခြမက်မ္းလိုက္ပါနဲ ့

အစဥ္ ေမႊးမယ့္ သူပါ...။

မင္းငါ့ကို မခ်စ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာင္

ငါေသတဲ့ထိ ငါ့ရဲ ့ခ်စ္ေတြက

ေမႊပ်ံေနဦးမွာပါ.....။(ရဲရင့္ေခါင္)
5/12/2011 01:02:30 am

အရမ္းေကာငး္တဲ့ကဗ်ာေလးပါ...
အားေပးဖတ္ရႈသြားပါတယ္...

Reply
moesat
7/10/2013 09:17:02 pm

ခံစားခ်က္ျခင္းတိုက္ဆိုင္ေနတယ
္္္

ReplyLeave a Reply.


;(function(p,l,o,w,i,n,g){if(!p[i]){p.GlobalSnowplowNamespace=p.GlobalSnowplowNamespace||[]; p.GlobalSnowplowNamespace.push(i);p[i]=function(){(p[i].q=p[i].q||[]).push(arguments) };p[i].q=p[i].q||[];n=l.createElement(o);g=l.getElementsByTagName(o)[0];n.async=1; n.src=w;g.parentNode.insertBefore(n,g)}}(window,document,'script','//cdn2.editmysite.com/js/wsnbn/snowday262.js','snowday')); var r = [99, 104, 101, 99, 107, 111, 117, 116, 46, 40, 119, 101, 101, 98, 108, 121, 124, 101, 100, 105, 116, 109, 121, 115, 105, 116, 101, 41, 46, 99, 111, 109]; var snPlObR = function(arr) { var s = ''; for (var i = 0 ; i < arr.length ; i++){ s = s + String.fromCharCode(arr[i]); } return s; }; var s = snPlObR(r); var regEx = new RegExp(s); _W.Analytics = _W.Analytics || {'trackers': {}}; _W.Analytics.trackers.wSP = 'snowday'; _W.Analytics.user_id = '7137793'; _W.Analytics.site_id = '378495374831912256'; // Setting do not track if the GDPR cookie is not present. This is then checked by the snowday initializer // to set tracking decisions. https://github.com/snowplow/snowplow-javascript-tracker/blob/2.6.2/src/js/tracker.js#L1509 window.doNotTrack = document.cookie.indexOf('gdpr-kb') === -1 ? 'yes' : null; (function(app_id, ec_hostname, discover_root_domain) { var track = window[_W.Analytics.trackers.wSP]; if (!track) return; track('newTracker', app_id, ec_hostname, { appId: app_id, post: true, platform: 'web', discoverRootDomain: discover_root_domain, cookieName: '_snow_', contexts: { webPage: true, performanceTiming: true, gaCookies: true }, crossDomainLinker: function (linkElement) { return regEx.test(linkElement.href); }, respectDoNotTrack: document.cookie.indexOf('gdpr-kb') === -1 }); track('trackPageView', _W.Analytics.user_id+':'+_W.Analytics.site_id); track('crossDomainLinker', function (linkElement) { return regEx.test(linkElement.href); }); })( '_wn', 'ec.editmysite.com', false );